Witamy w serwisie internetowym firmy "GEOTAG"

O Firmie

Firma "Geotag" Spółka z o.o. powstała w wyniku wydzielenia części obszaru działalności geologiczno-górniczej z funkcjonującej od 1989 roku firmy P.I.W. "Geosoft" Sp. z o.o.. Do umieszczenia tej działalności w centrum naszej uwagi skłoniła nas chęć utrzymania dobrej jakości wykonywanych usług, ciągły jej wzrost, rozszerzenie zakresu prac oraz zapewnienie pełnej dyspozycyjności.


Oprogramowanie

Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem do sporządzania map oraz dokumentacji geologicznych. Przykładami jego zastosowań są:

mapa sytuacyjno-wysokościowa


przekrój geotechniczny


karta otworu wiertniczego
Hydrogeologia

 • Projekty prac geologicznych
 • Prace terenowe (w tym wiercenia piezometrów i studni, dozór geologiczny, opróbowanie, pompowanie pomiarowe)
 • Dokumentacje hydrogeologiczne

Hydrotechnika

 • Projekty hydrotechniczne
 • Operaty wodno-prawne

Studnie

 • Projekty prac geologicznych (wraz z zatwierdzeniem)
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Wiercenia

Geologia złożowa

 • Projekty prac geologicznych
 • Prace terenowe (w tym wiercenia, dozór geologiczny, opróbowanie)
 • Kryteria bilansowości
 • Dokumentacje złożowe
 • Wnioski koncesyjne na prace poszukiwawczo-rozpoznawcze
 • Wnioski koncesyjne na eksploatacje złóż

Rekultywacja i ochrona środowiska

 • Projekty techniczne rekultywacji
 • Oceny oddziaływania na środowisko

Projekty i operaty dla odkrywkowych zakładów górniczych

 • Operaty ewidencyjne zasobów, obliczenia strat i zasobów, sprawozdania
 • Obserwacje hydrogeologiczne, sprawozdania
 • Projekty Zagospodarowania Złoża
 • Plany Ruchu

Technologia górnicza

 • Projekty techniczne robót górniczych

Geotechnika

 • Obliczenia stateczności
 • Analizy i ekspertyzy
 • Monitoring geotechniczny

Geologia inżynierskia

 • Projekty prac geologicznych
 • Prace terenowe (w tym wiercenia, dozór geologiczny, opróbowanie)
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Fotowoltaika

 • Audyty energetyczne
 • Panele fotowoltaiczne (montaż i serwis)
 • Formalności związane m.in. z przyłączeniem do sieci energetycznej
 • Projekty

Pompy ciepła

 • Projekty prac geologicznych (wraz z zatwierdzeniem)
 • Dokumentacje dolnego źródła
 • Wiercenia
 • Wpompowanie glikolu (lub innego nośnika ciepła)
 • Węzły grzewcze (instalacje pomp ciepła, zasobników, armatury, itp.)
 • Układy grzewcze (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe)


Inne projekty techniczne

Misja

Firma "GEOTAG" stawia sobie za cel wykonywanie bardzo dobrej jakości usług dla przedsiębiorstw i zakładów górniczych, które w oparciu o obowiązujące prawo (w szczególności PGG - prawo geologiczne i górnicze), umożliwią im bieżącą działalność górniczą.

Usługi "GEOTAG" Spółki z o.o. obejmują również prace z szeroko rozumianej geologii, geotechniki, ochrony środowiska a także OZE włącznie z wykonywaniem instalacji grzewczych i fotowoltaicznych.

Kontakt


Napisz lub zadzwoń do nas.

Skr. Poczt. nr 884,
50-950 Wrocław 68

+48 602710243

biuro@geotag.pl